Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
SearchYourWay
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid
SearchYourWay

August 04 2017

SearchYourWay
6887 7ce9 390
SearchYourWay
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSenyia Senyia

July 17 2017

SearchYourWay
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
SearchYourWay
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaalwayshappy alwayshappy

June 17 2017

SearchYourWay
SearchYourWay

June 15 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
SearchYourWay
4804 dd6e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai

June 07 2017

gdy zdasz sobie sprawę z tego, że chcesz spędzić resztę życia z daną osobą, chcesz aby ta reszta życia zaczęła się jak najszybciej
— (via rozwiazlosc)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBloodEve BloodEve
SearchYourWay
0431 b61d 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaucieknijmi ucieknijmi
SearchYourWay
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaucieknijmi ucieknijmi

June 03 2017

SearchYourWay
5282 183b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapompompom pompompom
2909 da91 390
Reposted fromgreggles greggles vialamujer lamujer

May 27 2017

SearchYourWay
3793 745f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaslodziak slodziak

May 26 2017

SearchYourWay
4467 df0a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
SearchYourWay
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
SearchYourWay
0533 ad75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl