Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

SearchYourWay
5171 5cac 390
SearchYourWay
SearchYourWay
3603 2b88 390
SearchYourWay
7604 0ac8 390
SearchYourWay
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakarr4mba karr4mba

July 05 2015

SearchYourWay
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
x
Reposted fromweheartit weheartit viakoralina koralina
SearchYourWay

June 29 2015

SearchYourWay
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają.
Reposted fromkarna karna viaunknown6 unknown6

June 28 2015

SearchYourWay
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
SearchYourWay

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacrambie crambie

June 25 2015

SearchYourWay
4644 ec35 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaigotfood igotfood
SearchYourWay
3087 0cbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-lexiie- -lexiie-
SearchYourWay
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-lexiie- -lexiie-
SearchYourWay

Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.

Reposted fromorchis orchis viapustemysli pustemysli

June 23 2015

SearchYourWay
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaifyouleave ifyouleave
SearchYourWay
2761 8637 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viajoda joda
SearchYourWay
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaanne-marie anne-marie

June 22 2015

SearchYourWay
0719 c9d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajoda joda
SearchYourWay
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl