Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

SearchYourWay
SearchYourWay

June 15 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
SearchYourWay
4804 dd6e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai

June 07 2017

gdy zdasz sobie sprawę z tego, że chcesz spędzić resztę życia z daną osobą, chcesz aby ta reszta życia zaczęła się jak najszybciej
— (via rozwiazlosc)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBloodEve BloodEve
SearchYourWay
0431 b61d 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaucieknijmi ucieknijmi
SearchYourWay
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaucieknijmi ucieknijmi

June 03 2017

SearchYourWay
5282 183b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapompompom pompompom
2909 da91 390
Reposted fromgreggles greggles vialamujer lamujer

May 27 2017

SearchYourWay
3793 745f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaslodziak slodziak

May 26 2017

SearchYourWay
4467 df0a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
SearchYourWay
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
SearchYourWay
0533 ad75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
SearchYourWay

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viasurpriseme surpriseme

July 07 2015

SearchYourWay
5171 5cac 390
SearchYourWay
SearchYourWay
3603 2b88 390
SearchYourWay
7604 0ac8 390
SearchYourWay
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakarr4mba karr4mba

July 05 2015

SearchYourWay
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl