Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

SearchYourWay
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaSecret-Obsession Secret-Obsession
SearchYourWay
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viamayamar mayamar
Być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kocham (via eutanazj-a)
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha
SearchYourWay

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
SearchYourWay
3749 0171 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadupablada dupablada

November 10 2017

SearchYourWay
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianotperfectgirl notperfectgirl
SearchYourWay
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
SearchYourWay

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viacmollka cmollka

November 05 2017

SearchYourWay
Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.
Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viaostatni ostatni
SearchYourWay
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
SearchYourWay
0838 6098 390
Reposted fromscorpix scorpix viaSenyia Senyia
SearchYourWay
4218 003e 390
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you

August 20 2017

SearchYourWay
3621 8ea9 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialexi lexi
SearchYourWay
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaxvcth xvcth
SearchYourWay
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
SearchYourWay
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaiindependentt iindependentt
SearchYourWay
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaucieknijmi ucieknijmi

August 12 2017

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
SearchYourWay
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid
SearchYourWay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl