Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2020

SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
SearchYourWay
SearchYourWay
4292 06ec 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianuwanda nuwanda

February 27 2020

SearchYourWay
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
SearchYourWay
6889 1812 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsomniia insomniia

February 07 2020

SearchYourWay

February 06 2020

SearchYourWay
SearchYourWay

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannakies pannakies
SearchYourWay
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

February 04 2020

SearchYourWay
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
SearchYourWay
4087 2694 390
Reposted frommiischa miischa viamagolek22 magolek22

January 30 2020

SearchYourWay

January 29 2020

SearchYourWay
1995 5a8e 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaxvcth xvcth
SearchYourWay

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianotperfectgirl notperfectgirl
SearchYourWay
1680 2724 390
Reposted frommalice malice viaanne-marie anne-marie

January 24 2020

SearchYourWay
1717 5874 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaybeyou maybeyou
SearchYourWay
SearchYourWay
Ignorowanie to pewna forma subtelnego "wypierdalaj", którą od czasu do czasu stosuje każdy.
— znalezione

January 23 2020

SearchYourWay
7859 0cc0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl