Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2020

SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
SearchYourWay
SearchYourWay
4292 06ec 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianuwanda nuwanda

February 27 2020

SearchYourWay
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
SearchYourWay
6889 1812 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsomniia insomniia

March 16 2020

SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
SearchYourWay
SearchYourWay
4292 06ec 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianuwanda nuwanda

February 27 2020

SearchYourWay
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg

March 16 2020

SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
SearchYourWay
SearchYourWay
4292 06ec 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianuwanda nuwanda
SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
SearchYourWay
SearchYourWay
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaMsSuzanna MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl